P. opoczyński – mowa końcowa Pawła Prenety

Wysoki Sądzie

Jestem pomysłodawcą nazwy “Atlas Nienawiści”. Uważam, że każda forma dyskryminacji jest przejawem nienawiści. Podejmowane przez polskie samorządy uchwały, zarówno te mówiące o “sprzeciwie wobec ideologii LGBT” jaki i różne warianty Samorządowej Karty Praw Rodzin, oceniam jako dokumenty dyskryminujące pewne grupy obywateli i obywatelek. Dlatego też uważam, że “Atlas Nienawiści” to adekwatna nazwa dla mapy, prezentującej takie działania samorządów, w tym powiatu opoczyńskiego.

Konstytucyjna wolność słowa daje nam prawo nie tylko do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez władze publiczne (w tym samorządy), lecz także do ich oceny. Uczestnicząc w naszej inicjatywie korzystam z tego prawa – wyrażam swoją opinię o samorządowych uchwałach. W mojej opinii te uchwały, które zamieszczamy w Atlasie, są albo jednoznacznie dyskryminacyjne i homofobiczne (uchwały o “sprzeciwie wobec ideologii LGBT”) albo zawierają zapisy, dyskryminujące wybrane grupy osób (Samorządowa Karta Praw Rodzin). Upublicznienie tej opinii, ocena takich działań jako “nienawistnych”, nie wykraczają poza przyjęte granice debaty publicznej.

Paweł Preneta