Sprawa gminy Serniki w NSA – obserwacja rozprawy

Źródło: e-wokanda NSA (po wpisaniu hasła kluczowego LGBT i ustaleniu zakresu dat)

Na 28 czerwca 2022 NSA wyznaczył cztery rozprawy w sprawie gmin, które odwołały się od wyroków uchylających ich strefy anty-LGBT. W trakcie tego sądowego maratonu NSA po kolei rozpatrzy skargi kasacyjne złożone przez gminy Serniki, Istebna, Klwów i Osiek.

Rozprawa sprawy gminy Serniki jest jedyną jawną. Zacznie się o 12:00.

Sygnatura tej sprawy to III OSK 4028/21. Jest to skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie dostępnego pod tym adresem. Zachęcamy do przeczytania wyroku dla lepszej orientacji w przedmiocie sprawy.

Biorą w niej udział Kampania Przeciw Homofobii i Ordo Iuris. Wszyscy uczestnicy chcieli, by rozprawa była jawna. Dzięki temu zobaczymy na żywo, jak ich argumenty bronią się w sądzie. Sprawa jest symboliczna także dlatego, że uczestnicy podzielili się na dwie koalicje. Jedną stanowi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Kampania Przeciwko Homofobii, Federacja Znaki Równości, Fundacja Równość.org.pl, oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Drugą tworzy ścisły związek fundacji Ordo Iuris i Prokuratury Krajowej, kontrolowanej przez Zbigniewa Ziobrę. Zobaczymy m.in. w jakim stopniu stanowisko prokuratury będzie zbieżne ze stanowiskiem Ordo Iuris.

Sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku o dwa tygodnie.

Przekażemy uzasadnienia wyroków najszybciej jak to możliwe w osobnym wpisie.

Informacje techniczne dotyczące logowania i obserwacji rozprawy:

  • NSA używa systemu Webex Meet. Na komputerze jest on dostępny z przeglądarki oraz odrębnego programu. Na telefonie/tablecie należy zainstalować aplikację (77 MB).
  • Przed rozprawą należy poprosić wydział prasowy NSA (e-mail: informacje@nsa.gov.pl) o linka do rozprawy. Otrzymacie go wraz z danymi do logowania. Instrukcja logowania (od strony 11-tej) jest dostępna tutaj. W praktyce wystarczy podać tylko imię i nazwisko oraz e-mail (opcjonalnie). Program “widzi” obrazek przypisany do emaila, dlatego też powinien być stosowny.
  • Program Webex na komputery stacjonarne umożliwia obserwowanie rozprawy jako gość, bez podawania danych logowania. Pomimo technicznej możliwości korzystania z danych logowania przez inne osoby, pracownik NSA przypomina, że otrzymane dane logowania są przeznaczone dla osoby, które wnioskowała o nie.
  • Po zakończeniu rozprawy należy niezwłocznie opuścić spotkanie.

Zachęcamy do obserwacji tej rozprawy na żywo jako internetowa publiczność – zwłaszcza dziennikarzy. Godzina sprzyja nawet oglądaniu z komórki w czasie przerwy w pracy.