Co łączy nyski bon wychowawczy ze strefami anty-LGBT?

Kilka tygodni temu, wojewoda opolski Sławomir Kłosowski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił uchwałę, która tylko pozornie nie ma związku z uchwałami z którymi uprzednio walczyliśmy.

To uchwała o “bonie wychowawczym” przyjęta przez Gminę Nysa. Wprowadzała ona świadczenia finansowe dla rodzin zamieszkałych na terenie Nysy. Rodzin wg. standardów akceptowalnych przez Ordo Iuris.

Co łączy cztery nyskie uchwały z tymi, z którymi stykaliśmy się do tej pory? Otóż ich autorzy, mimo braku ustawowego umocowania, samowolnie zdecydowali o preferowaniu określonego modelu rodziny kosztem pozostałych.

W 2016 nyscy radni zdecydowali, że pierwszeństwo w dostępie do świadczeń mają małżeństwa wychowujące własne lub adoptowane dzieci. Wnioski osób samotnie wychowujących dzieci lub będących w nieformalnych związkach miały być rozpatrywane w drugiej kolejności. W praktyce jednak wnioski osób żyjących ze sobą bez ślubu, także wdów i wdowców były odrzucane i to nawet wtedy, gdy gmina posiadała środki na koncie, co udowodniono przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz sądami administracyjnymi.

Przeciwko tej dyskryminacyjnej uchwale zaprotestowała pani Ewelina H. reprezentowana przez pełnomocnika Mariusza Nasiborskiego. Wspólnie doprowadzili dyskryminacyjną uchwałę do NSA, który stwierdził jej nieważność w całości. NSA w swoim wyroku zwrócił uwagę na rażącą niezgodność uchwały z Konstytucją RP, która wbrew argumentacji Ordo Iuris nie gwarantuje szczególnej ochrony prawnej wyłącznie dla małżeństwa stanowiącego związek kobiety i mężczyzny, ale otacza ochroną prawną małżeństwa, rodziny, macierzyństwo i rodzicielstwo jako samoistne dobra. Konstytucja RP stanowi również, że wszyscy mają prawo do równego traktowania, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Wybranie określonego modelu rodziny kosztem pozostałych przez Gminę Nysa łamało bezpośrednio w ocenie NSA przepisy art. 18, 32 i 71 Konstytucji RP.

Zawzięci radni na wniosek wspieranego przez Ordo Iuris Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza przyjmowali zbieżne treścią uchwały czterokrotnie. Dopiero po trzech wyrokach NSA (I OSK 3674/18, I OSK 1489/19 oraz I OSK 2768/19) wojewoda uchylił kolejną (czwartą) w ramach swoich uprawnień nadzorczych. Nie zrobił jednak tego od razu. Pełnomocnik p. Eweliny po opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym wystąpił z wnioskiem o wnikliwe sprawdzenie uchwały za zgodność z obowiązującym prawem. Nie obyło się także bez skargi do KPRM.

Podczas swoistego potrójnego maratonu sądowego mieli przeciwko sobie Ordo Iuris, minister Marlenę Maląg z racji tego, że burmistrz Nysy jest członkiem powołanej przez nią Rady Rodziny oraz prof. Marka Szydło obecnie przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, który w sądzie ową gminę reprezentował. Mimo to dopięli swego. Sąd i to z sędziami nominowanymi przez tzw. neo-KRS w składzie orzekającym usunął z obrotu prawnego wszystkie uchwały w całości. Nie bez wpływu tych orzeczeń rząd przywrócił możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem przez samotnego rodzica.

Co ważne – udało się uzyskać pierwszą prawomocną oraz utrwaloną w polskim orzecznictwie definicję rodziny, szerszą niż ta usilnie promowana przez Ordo Iuris. To jedna z nielicznych spraw przegranych prawomocnie przez tę organizację i to pomimo silnego wsparcia ze strony rządu.

Sprawa ta pokazuje także, że jeśli jakiś dyskryminacyjny samorządowy akt prawny wejdzie do obrotu prawnego, jeśli zapuści w nim korzenie – to potem będzie trudno go usunąć, nawet za pomocą prawomocnych wyroków NSA. Dlatego tak ważne jest nagłaśnianie zawczasu wszelkich pozornie niewiążących uchwał wzywających do przyjmowania kolejnych, już realnie dyskryminujących.

Linki

Wyrok uchylający uchwałę z 2016:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BEE527F35B

Wyrok uchylający uchwałę z 2017:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FDCF4F13B

Wyrok uchylający uchwałę z 2019:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46A4B6DC7F

Decyzja wojewody uchylająca uchwałę:

https://drive.google.com/file/d/137NW74ERF3Uk9pTSYil8RsAtM4K6v8st/view?usp=sharing

Wniosek adwokata do wojewody:

https://drive.google.com/file/d/1kiNsVMQuwgBYXxTH_xVJXb6Kku7xEkqg/view?usp=sharing

Relacje prasowe:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8400474,bon-wychowawczy-nysa-swiadczenia-dla-rodzicow.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bon-nyski-NSA-oddalil-piec-skarg-kasacyjnych-w-tym-te-Ordo-Iuris-8274354.html

Pełną listę powiązanych samorządowych dokumentów (uchwały, nowelizacje, rozstrzygnięcia nadzorcze itp.) można odnaleźć w wyszukiwarce opolskiego urzędu marszałkowskiego pod frazą “bonu wychowawczego”